Giải câu 13 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 11

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 11 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

<=>

Vậy

b.

<=>

Vậy

c.

<=>

Vậy

d.

<=>

Vậy .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021