Giải câu 40 bài 5: Bảng căn bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 40: Trang 23 - sgk toán 9 tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả :

0,71; 0,03; 0,216; 0,811; 0,0012; 0,000315

Bài làm:

Ta có:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021