Giải câu 28 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 28: Trang 89 - sgk toán 9 tập 1

Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (góc trong hình 31).

Bài làm:

Áp dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông , ta có :

=>

Vậy .

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021