Giải câu 15 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 11

  • 1 Đánh giá

Câu 15: Trang 11 - sgk toán 9 tập 1

Giải các phương trình sau :

a.

b.

Bài làm:

Ta có :

a.

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy

b.

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021