Giải câu 42 bài 5: Bảng căn bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 42: Trang 23 - sgk toán 9 tập 1

Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiêm mỗi phương trình sau :

a.

b.

Bài làm:

Ta có :

a.

<=>

<=>

Vậy .

b.

<=>

<=>

Vậy .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021