Giải câu 46 bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 27

  • 1 Đánh giá

Câu 46: Trang 27 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau với :

a.

b.


Bài làm:

Ta có :

a. =

Vậy

b.

=

=

=

Vậy

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021