Giải câu 30 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 30: Trang 89 - sgk toán 9 tập 1

Cho tam giác ABC, trong đó BC=11cm, . Gọi điểm N là chân của đường vuông góc kẻ từ A đến cạnh BC. Hãy tính:

a. Đoạn thẳng AN .

b. Cạnh AC.

Gợi ý: Kẻ BK vuông góc với AC.

Bài làm:

a. Kẻ => $\widehat{KBC}=60^{\circ}$

=>

Xét tam giác vuông KBC ( ), ta có :

Xét tam giác vuông KBA ( ), ta có :

Xét tam giác vuông ABN ( ), ta có :

Vậy .

b. Xét tam giác vuông ANC ( ), ta có :

Vậy .

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021