Giải câu 6 bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A mũ hai bằng giá trị tuyệt đối của A sgk Toán 9 tập 1 Trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 10 - sgk toán 9 tập 1

Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

a. có nghĩa <=>

Vì 3 > 0 =>

b. có nghĩa <=>

c. có nghĩa <=>

d. có nghĩa <=>

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021