Giải câu 40 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 123

  • 1 Đánh giá

Câu 40: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Đố. Trên các hình 99a, 99b, 99c, các bánh xe tròn có răng cưa được khớp với nhau. Trên hình nào hệ thống bánh răng chuyển động được? Trên hình nào hệ thống bánh răng không chuyển động được ?

Bài làm:

Vì nếu hai đường tròn tiếp xúc ngoài thì hai bánh xe quay theo hai chiều khác nhau (một bánh xe quay cùng chiều quay của kim đồng hồ, bánh xe kia quay ngược chiều của kim đồng hồ). Nếu hai đường tròn tiếp xúc trong thì hai bánh xe quay theo chiều như nhau.

Do đó :

  • Hình a, b hệ thống bánh răng chuyển động được.
  • Hình c, hệ thống bánh răng không chuyển động được.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021