Giải câu 12 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 11

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 11 - sgk toán 9 tập 1

Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:
a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a. có nghĩa <=>

b. có nghĩa <=>

c. có nghĩa <=>

d. có nghĩa <=>

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021