Giải câu 60 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 60: Trang 33 - sgk Toán 9 tập 1

Cho biểu thức với $x\geq -1$ .

a. Rút gọn biểu thức B .

b. Tìm x sao cho B có giá trị là 16 .

Bài làm:

Ta có :

a.

Vậy .

b.

Để B = 16 <=>

<=>

<=>

Vậy x = 15 thì B = 16 .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021