Giải câu 59 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 59: Trang 32 - sgk Toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau ( với a > 0 , b > 0 ) :

a.

b.

Bài làm:

Ta có :

a.

=

=

Vậy

b.

=

=

Vậy

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021