Giải câu 27 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 16

  • 1 Đánh giá

Câu 27: Trang 16 - sgk toán 9 tập 1

So sánh :

a. 4 và

b. và -2

Bài làm:

Ta có :

a.

Vậy

b.

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021