Giải câu 61 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 61: Trang 33 - sgk Toán 9 tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau :

a.

b. với x > 0 .

Bài làm:

Ta có :

a.

Xét VT =

Nhận xét :

=> ( đpcm )

b.

Xét

Nhận xét :

=> ( đpcm )

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021