Giải câu 75 bài: Ôn tập chương I sgk Toán 9 tập 1 Trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 75: Trang 40 - sgk toán 9 tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau :

a.

b.

c. ( với a , b >0 và $a\neq b$ )

d. ( với $a\geq 0,a\neq 1$ )

Bài làm:

Ta có :

a.

Xét

Nhận xét : VT = VP = - 1,5

=> ( đpcm ).

b.

Xét

Nhận xét : VT = VP = - 2

=> ( đpcm ).

c.

Xét

Nhận xét : VT = VP = a - b

=> ( đpcm ).

d.

Xét

Nhận xét : VT = VP = 1 - a

=> ( đpcm ).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021