Giải câu 1 bài 1: Căn bậc hai sgk Toán đại 9 tập 1 Trang 6

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 6 - sgk toán 9 tập 1

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng .

121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400.

Bài làm:

Ta có :

  • . Hai căn bậc hai của 121 là 11 và - 11.
  • . Hai căn bậc hai của 144 là 12 và - 12.
  • . Hai căn bậc hai của 169 là 13 và - 13.
  • . Hai căn bậc hai của 225 là 15 và - 15.
  • . Hai căn bậc hai của 256 là 16 và - 16.
  • . Hai căn bậc hai của 324 là 18 và - 18.
  • . Hai căn bậc hai của 361 là 19 và - 19.
  • . Hai căn bậc hai của 400 là 20 và - 20.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021