Giải câu 9 bài 2: Hàm số bậc nhất sgk Toán 9 tập 1 Trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất . Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến.

b) Nghịch biến.

Bài làm:

a) Ta có: đồng biến <=> $m – 2 > 0 <=> m > 2$.

Vậy với m > 2 thì hàm số đồng biến.

b) nghịch biến <=> $m – 2 < 0 <=> m < 2$

Vậy với m < 2 thì hàm số nghịch biến.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021