Giải câu 56 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 56: Trang 30 - sgk toán 9 tập 1

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

a. ;

b. .

Bài làm:

Ta có :

a.

Mà :

=>

b.

Mà :

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021