Giải câu 25 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 84

  • 1 Đánh giá

Câu 25: Trang 84 - sgk toán 9 tập 1

So sánh :

a. và $\sin 25^{\circ}$

b. và $\cos 32^{\circ}$

c. và $\cos 45^{\circ}$

d. và $\sin 30^{\circ}$

Bài làm:

a. Ta có :

Mà :

=> > $\sin 25^{\circ}$ .

b.

Mà :

=> > $\cos 32^{\circ}$ .

c.

Mà :

=> > $\cos 45^{\circ}$ .

d.

Mặt khác :

Mà :

=>

=> > $\sin 30^{\circ}$

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021