Giải câu 3 bài 1: Căn bậc hai sgk Toán đại 9 tập 1 Trang 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 6 - sgk toán 9 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

a.

b.

c.

d.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021