Giải câu 74 bài: Ôn tập chương I sgk Toán 9 tập 1 Trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 74: Trang 40 - sgk toán 9 tập 1

Tìm x , biết :

a.

b.

Bài làm:

a.

<=>

<=>

<=>

Vậy

b.

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021