Giải câu 17 bài 3: Liên hệ giữa phép nhân với phép khai phương sgk Toán 9 tập 1 Trang 14

  • 1 Đánh giá

Câu 17: Trang 14 - sgk toán 9 tập 1

Áp dụng quy tắc khai phương một tích , hãy tính :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Áp dụng công thức : , ta có :

a.

b.

c.

d.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021