Giải câu 67 bài 9: Căn bậc ba sgk Toán 9 tập 1 Trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 67: Trang 36 - sgk toán 9 tập 1

Hãy tìm :

; $\sqrt[3]{-729}$ ; $\sqrt[3]{0,064}$ ; $\sqrt[3]{-0,216}$ ; $\sqrt[3]{-0,008}$

Bài làm:

Phân tích số dưới dấu căn ra thừa số nguyên tố hoặc đổi thành phân số , ta có :

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021