Giải câu 17 bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 109

  • 1 Đánh giá

Câu 17: Trang 109 - sgk toán 9 tập 1

Điền vào các chỗ trống (...) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng) :

Bài làm:

  • R = 5 cm , d = 3 cm

Ta có : d < R => đường thẳng cắt đường tròn.

  • Để đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau <=> d = R = 6 cm

=> d = 6 cm .

  • R = 4 cm , d = 7 cm

Ta có : R < d => đường thẳng và đường tròn không giao nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021