Giải bài 1: Sự xác định đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 97 101

  • 1 Đánh giá

Đây là bài đầu tiên với các lý thuyết vô cùng thú vị liên quan tới đường tròn cùng với những bài toán thực tiễn kích thích trí tưởng tượng và sức sáng tạo phong phú .KhoaHoc hi vong sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh thân yêu !

A. Tổng quan lý thuyết

I. Cách xác định đường tròn

  • Qua ba điểm không thẳng hàng , ta vẽ được một và chỉ một đường tròn .

Chú ý :

  • Không vẽ được đường tròn nào đi qua ba điểm thẳng hàng .

II. Tâm đối xứng

  • Đường tròn là hình có tâm đối xứng .
  • Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó .

III. Trục đối xứng

  • Đường tròn là hình có trục đối xứng
  • Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 99 - sgk toán 9 tập 1

Cho hình chữ nhật ABCD có AB=12cm, BC=5cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D thuộc cùng một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 - sgk toán 9 tập 1

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 100 - sgk toán 9 tập 1

Chứng minh các định lý sau :

a. Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền.

b. Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông.
=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 100 - sgk toán 9 tập 1

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A( -1 ; -1 ) , B( -1 ; -2 ) , đối với đường tròn tâm O bán kính 2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 100 - sgk toán 9 tập 1

Đố. Một tấm bìa hình tròn không còn dấu vết của tâm. Hãy tìm lại tâm của hình tròn đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 100 - sgk toán 9 tập 1

Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng ?

a. Biển cấm đi ngược chiều (h.58) .

b. Biển cấm ôtô ( h.59 ).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 101 - sgk toán 9 tập 1

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng :

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 101 - sgk toán 9 tập 1

Cho góc nhọn xAy và hai điểm B, C thuộc Ax. Dựng đường tròn (O) đi qua B và C sao cho tâm O nằm trên tia Ay.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 9 bài 1: Sự xác định đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021