Giải câu 2 bài 1: Sự xác định đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 100 - sgk toán 9 tập 1

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng.

Bài làm:

Nối :

  • (1) - (5)
  • (2) - (6)
  • (3) - (4)
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021