Giải câu 28 bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b sgk Toán 9 tập 1 Trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 28: Trang 58 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số

a) Vẽ đồ thị của hàm số.

b) Tính góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox (làm tròn đến phút).

Bài làm:

Đồ thị hàm số:

Hướng dẫn giải câu 28 bài Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Gọi góc hợp bởi đường thẳng và trục Ox là $\alpha$.

=>

Xét tam giác vuông OAB, có:

=>

=>

Vậy góc hợp bởi đường thẳng và trục Ox bằng $116^{\circ}34'$.Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021