Giải câu 76 bài: Ôn tập chương I sgk Toán 9 tập 1 Trang 41

  • 1 Đánh giá

Câu 76: Trang 41 - sgk toán 9 tập 1

Cho biểu thức : ( với a > b > 0 )

a. Rút gọn Q .

b. Xác định giá trị của Q khi a = 3b .

Bài làm:

Ta có :

a. Rút gọn Q.

Vậy .

b. Khi a = 3b , thay vào Q ta được :

Vậy khi a = 3b thì .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021