Giải câu 53 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 53: Trang 30 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa) :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

=

=

=

Vậy

b.

=

=

=

Vậy = $\left\{\begin{matrix}\sqrt{a^{2}b^{2}+1}(ab>0) & \\ -\sqrt{a^{2}b^{2}+1}(ab

c.

=

=

Vậy = $\frac{\sqrt{ab+a}}{b^{2}}$

d.

=

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021