Giải bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 27 30

  • 1 Đánh giá

Đây là kiến thức mới trong chương trình lớp 9 .Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học , KhoaHoc xin giới thiệu những bài học bổ ích nhất theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A. Tổng hợp lý thuyết

1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Tổng quát :

  • Với các biểu thức A , B mà và $B\neq 0$ , ta có : $\sqrt{\frac{A}{B}}=\frac{\sqrt{AB}}{\left | B \right |}$

2. Trục căn thức ở mẫu

  • Với các biểu thwusc A , B mà B > 0 , ta có :
  • Với các biểu thức A , B , C mà và $A\neq B^{2}$ , ta có : $\frac{C}{\sqrt{A}\pm B}=\frac{C(\sqrt{A}\mp B)}{A-B^{2}}$
  • Với các biểu thức A , B , C mà , $B\geq 0$ ,$A\neq B$, ta có: $\frac{C}{\sqrt{A}\pm \sqrt{B}}=\frac{C(\sqrt{A}\mp \sqrt{B})}{A-B}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 48: Trang 29 - sgk toán 9 tập 1

Khử mẫu của biểu thức lấy căn :

; $\sqrt{\frac{11}{540}}$; $\sqrt{\frac{3}{50}}$; $\sqrt{\frac{5}{98}}$; $\sqrt{\frac{(1-\sqrt{3})^{2}}{27}}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 49: Trang 29 - sgk toán 9 tập 1

Khử mẫu của biểu thức lấy căn :

; $\frac{a}{b}\sqrt{\frac{b}{a}}$ ; $\sqrt{\frac{1}{b}+\frac{1}{b^{2}}}$ ; $\sqrt{\frac{9a^{3}}{36b}}$ ; $3xy\sqrt{\frac{2}{xy}}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 50: Trang 30 - sgk toán 9 tập 1

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa :
; $\frac{5}{2\sqrt{5}}$ ; $\frac{1}{3\sqrt{20}}$ ; $\frac{2\sqrt{2}+2}{5\sqrt{2}}$ ; $\frac{y+b\sqrt{y}}{b\sqrt{y}}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 51: Trang 30 - sgk toán 9 tập 1

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa :

; $\frac{2}{\sqrt{3}-1}$ ; $\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$ ; $\frac{b}{3+\sqrt{b}}$ ; $\frac{p}{2\sqrt{p}-1}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 52: Trang 30 - sgk toán 9 tập 1

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa :

; $\frac{3}{\sqrt{10}+\sqrt{7}}$ ; $\frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$ ; $\frac{2ab}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 53: Trang 30 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa) :

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 54: Trang 30 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa) :

; $\frac{\sqrt{15}-\sqrt{5}}{1-\sqrt{3}}$ ; $\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{6}}{\sqrt{8}-2}$ ; $\frac{a-\sqrt{a}}{1-\sqrt{a}}$ ; $\frac{p-2\sqrt{p}}{\sqrt{p}-2}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 55: Trang 30 - sgk toán 9 tập 1

Phân tích thành nhân tử (với a, b, x, y là các số không âm)

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 56: Trang 30 - sgk toán 9 tập 1

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

a. ;

b. .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 57: Trang 30 - sgk toán 9 tập 1

khi x bằng

A. 1

B. 3

C. 9

D. 81

Hãy chọn câu trả lời đúng .

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số 9 bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021