Giải câu 13 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 77 - sgk toán 9 tập 1

Dựng góc nhọn , biết :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

  • Dựng góc vuông xOy.
  • Trên tia Ox đặt OA = 2 .
  • Dựng đường tròn (A;3) cắt tia Oy tại B .

=>

=>

b.

Hình vẽ :

c.

Hình vẽ :

d.

Hình vẽ :

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021