Giải câu 6 bài 1: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 100 - sgk toán 9 tập 1

Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng ?

a. Biển cấm đi ngược chiều (h.58) .

b. Biển cấm ôtô ( h.59 ).

Bài làm:

Hình 58 :

Biển có tâm đối xứng và trục đối xứng .

Hình 59 :

Biển có trục đối xứng .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021