Giải câu 18 bài 3: Bảng lượng giác sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 18: Trang 83 - sgk toán 9 tập 1

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn tới chữ số thập phân thứ tư) :
a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Sử dụng máy tính bỏ túi , ta có kết quả như sau :

a.

b.

c.

d.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021