Giải câu 27 bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b sgk Toán 9 tập 1 Trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 27: Trang 58 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất .

a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6).

b) Vẽ đồ thị của hàm số.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 27 bài Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Hàm số là hàm số bậc nhất => $a ≠ 0$.

a) Đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6)

<=>

=> Hàm số tìm được là:

Vẽ đồ thị:

Cho .

Nối A, B ta được đồ thị hàm số.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021