Giải bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 90 91

  • 1 Đánh giá

Với bài học này sẽ giúp các bạn giải quyết được những bài toán thực tế như tính chiều cao của tháp , hay khoảng cách giữa hai điểm mà ta không thể đo trực tiếp.KhoaHoc hi vọng bài học là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh thân yêu !

A. Tổng quan lý thuyết

I. Xác định chiều cao

1. Nhiệm vụ

Xác định chiều cao của tháp mà không cần lên đỉnh của tháp .

2. Chuẩn bị

Giác kế , thước cuộn , máy tính bỏ túi ( hoặc bảng lượng giác ) .

3. Hướng dẫn thực hiện

  • Đặt giác kế thẳng đứng cách chân tháp một khoảng a ( CD = a ) .
  • Giả sử chiều cao của giác kế là b ( OC = b ).
  • Quay thanh giác kế sao cho khi ngắm theo thanh này ta nhìn thấy đỉnh của tháp .Đọc trên giác kế số đo góc của góc AOB .
  • Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tính .
  • Tính tổng và đó chính là kết quả chiều cao của tháp cần tìm .

II. Xác định khoảng cách

1. Nhiệm vụ

Xác định chiều rộng của một khúc sông mà việc đo đạc chỉ tiến hành tại một bờ sông .

2. Chuẩn bị

Ê-ke , giác kế , thước cuộn , máy tính bỏ túi ( hoặc bảng lượng giác ) .

3. Hướng dẫn thực hiện

Ta coi bờ sông song song với nhau .

Chọn một điểm B phía bên kia sông .Lấy điểm A bên này bờ sao cho AB vuông góc với các bờ sông.

Dùng ê - ke đạc kẻ đường thẳng Ax phía bên này sông sao cho .

Lấy điểm C trên Ax , giả sử AC = a .

Dùng giác kế đo góc ACB , giả sử .

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tính .

Tính tích đó chính là kết quả chiều rộng của khúc sông cần tìm .


  • 91 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021