Giải câu 14 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 14: Trang 106 - sgk toán 9 tập 1

Cho đường tròn tâm O bán kính 25cm, dây AB bằng 40cm. Vẽ dây CD song song với AB và có khoảng cách đến AB bằng 22cm. Tính độ dài dây CD.

Bài làm:

Kẻ

=> M , O , N thẳng hàng.

Ta có : , MN = 22 (cm)

Áp dụng định lí Py-ta-go trong vuông tại M ,ta có :

=>

=> ON = MN - OM = 22 - 15 = 7 (cm) .

Áp dụng định lí Py-ta-go trong vuông tại N ,ta có :

=>

Mà CD= 2CN = 2.24 = 48 (cm)

Vậy độ dài dây CD = 48cm .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021