Giải câu 32 bài: Luyện tập sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 116

  • 1 Đánh giá

Câu 32: Trang 116 - sgk Toán 9 tập 1

Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính 1cm. Diện tích của tam giác ABC bằng:

A.

B.

C.

D.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bài làm:

Gọi O là tâm đường tròn nội tiếp Δ ABC, H là tiếp điểm thuộc BC.

Đường phân giác AO của góc A cũng là đường cao

=> A, O, H thẳng hàng.

Ta có: HB = BC, , AH = 3.OH = 3 (cm)

=>

Vậy Đáp án đúng là D.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021