Giải câu 12 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất . Tìm hệ số a, biết rằng khi $x = 1$ thì $y = 2,5$.

Bài làm:

Thay vào $y = ax + 3$ ta được:

<=>

=>

Vậy .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021