Giải câu 14 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 11

  • 1 Đánh giá

Câu 14: Trang 11 - sgk toán 9 tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

b.

c.

d.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021