Giải bài: Ôn tập chương II - hàm số bậc nhất

 • 1 Đánh giá

Bài học tóm tắt toàn bộ kiến thức chương II: Hàm số bậc nhất. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 9 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

 • Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức:
 • Hàm số đồng biến trên R <=>
 • Hàm số nghịch biến trên R <=>

Đồ thị hàm số là một đường thẳng:

 • Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .
 • Song song với đường thẳng nếu $b \neq 0$.
 • Trùng với đường thẳng nếu $b = 0$.

Cho hai đường thẳng và $y=a'x+b'$ ($a,a' \neq 0$):

 • Hai đường thẳng song song <=>
 • Hai đường thẳng trùng nhau <=>
 • Hai đường thẳng cắt nhau <=>

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 32: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất đồng biến?

b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất nghịch biến?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 33: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

Với những giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số và $y = 3x + (5 – m)$ cắt nhau tại một điểm trên trục tung?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 34: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

Tìm giá trị của a để hai đường thẳng và $y = (3 – a)x + 1 (a ≠ 3)$ song song với nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 35: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

Xác định k và m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 36: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai hàm số bậc nhất và $y = (3 – 2k)x + 1$.

a) Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng song song với nhau?

b) Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng cắt nhau?

c) Hai đường thẳng nói trên có thể trùng nhau được không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số 9 Ôn tập chương II - hàm số bậc nhất


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021