Giải câu 21 bài 3: Liên hệ giữa phép nhân với phép khai phương sgk Toán 9 tập 1 Trang 15

  • 1 Đánh giá

Câu 21: Trang 15 - sgk toán 9 tập 1

Khai phương tích 12 . 30 . 40 được :

A. 1200

B. 120

C. 12

D. 240

Bài làm:

Ta có :

Vậy đáp án B là đáp án đúng .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021