Giải câu 19 bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 110

  • 1 Đánh giá

Câu 20: Trang 110 - sgk toán 9 tập 1

Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm và một điểm A cách O là 10cm. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Tính độ dài AB.

Bài làm:

Áp dụng định lí Py-ta-go trong vuông tại B, ta có :

<=>

=>

Vậy độ dài AB = 8cm .

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021