Giải câu 29 bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương sgk Toán 9 tập 1 Trang 19

  • 1 Đánh giá

Câu 29: Trang 19 - sgk toán 9 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

Vậy

b.

Vậy

c.

Vậy

d.

<=>

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021