Giải câu 41 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 41: Trang 96 - sgk toán 9 tập 1

Tam giác ABC vuông tại C có AC = 2cm, BC = 5cm, . Dùng các thông tin sau ( nếu cần ) để tìm x – y :

Bài làm:

Xét vuông tại C ,có : $\tan y=\frac{AC}{BC}=\frac{2}{5}=0,4$

=>

=>

=>

Vậy .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021