Giải câu 9 bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A mũ hai bằng giá trị tuyệt đối của A sgk Toán 9 tập 1 Trang 11

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 11 - sgk toán 9 tập 1

Tìm x biết:

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

a.

b.

c.

=>

d.

=>

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021