Giải câu 30 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 59

  • 1 Đánh giá

Câu 30: Trang 59 - sgk toán 9 tập 1

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau: và $y=-x+2$

b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng trên với trục hoành theo thứ tự là A, B và gọi giao điểm của hai đường thẳng đó là C.

Tính các góc của tam giác ABC (làm tròn đến độ)

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet).

Bài làm:

a) Vẽ đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 30 Luyện tập Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Giao của đường thẳng với Ox là B(2; 0).

Vì hai đường thẳng và $y = -x + 2$ đều có tung độ gốc là 2 nên giao của chúng là C(0; 2).

Ta có:

Vì ∆BOC là tam giác vuông cân =>

=>

Ta có:

=> Chu vi của ∆ABC là: .

Diện tích của ∆ABC là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021