Giải câu 5 bài 1: Căn bậc hai sgk Toán đại 9 tập 1 Trang 7

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 7 - sgk toán 9 tập 1

Đố. Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m.

Bài làm:

Gọi x là độ dài hình vuông ( x > 0 ).

=> Diện tích của hình vuông là = Diện tích hình chữ nhật .

Theo bài ra : Diện tích của hình chữ nhật là : 3,5. 14 = 49 ( m2 ).

<=>

Vì x > 0 => x = 7 ( t/mãn ).

Vậy độ dài cạnh hình vuông là 7m.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021