Giải câu 1 bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 68 - sgk toán 9 tập 1

Hãy tính x , y trong mỗi hình sau :

Bài làm:

Chú ý : Đặt tên các cạnh như hình vẽ .

Xét hình 1 :

Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có :

Áp dụng Định lí Pitago :

= >

Theo hệ thức :

Vậy

Xét hình 2 :

Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có :

Theo hệ thức :

=>

Mà : BC = BH + CH <=> 20 = 7,2 + CH => CH =y = 20 – 7,2 = 12,8

Vậy

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021