Giải câu 10 bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 76 - sgk toán 9 tập 1

Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn rồi viết các tỉ số lượng giác của góc .

Bài làm:

Ta có hình vẽ :

Tam giác ABC vuông tại A , có .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021