Giải câu 4 bài 1: Sự xác định đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 100 - sgk toán 9 tập 1

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A( -1 ; -1 ) , B( -1 ; -2 ) , đối với đường tròn tâm O bán kính 2.

Bài làm:

Vị trí các điểm như sau :

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021